Privacyverklaring

Voor het gebruik maken van deze site vragen we je persoonlijke gegevens in te vullen. In deze verklaring leggen wij uit wat we met deze gegevens doen en waar ze voor dienen. De gegevens die verstrekt en verzameld worden op deze site worden niet verwerkt buiten de administratie van Evangelie Gemeente De Deur Nederland.

Verplichte persoonsgegevens invullen is nodig om zo goed als mogelijk te waarborgen dat enkel vaste bezoekers van Fellowship De Deur actief zijn op deze site.
Bij het aanmaken van een profiel is goedkeuring van jouw pastor nodig, om dit protocol te volgen zijn persoonsgegevens nodig.

Een aangemaakt profiel dient voorzien te zijn van een aantal gegevens die duidelijk maken wie je bent zodat het voor een ieder duidelijk is wie welk profiel beheert.
Profielen van andere deelnemers worden pas zichtbaar als je zelf een goedgekeurd profiel bezit.

Contactgegevens zullen voor andere leden niet zichtbaar zijn in het profiel.

Persoonlijke informatie delen met andere leden doe je volledig op eigen risico.